Deze website maakt gebruik van cookies
Deze worden enkel en alleen gebruikt om u de beste gebruikerservaring te bieden.
Door het gebruik van de website stemt u in met het gebruik van cookies.
De veiligheid van rookgasafvoeren in woongebouwen


Woningen in appartementencomplexen zijn vaak voorzien van een rookgasafvoer (RGA) waar per woning een cv-ketel op aangesloten is. Deze rookgasafvoeren zijn er in verschillende uitvoeringen. Rookgasafvoeren vragen om periodieke inspectie, om periodiek onderhoud en op termijn om vervanging. Bij vervanging van de cv-ketels, dienen de rookgasafvoeren gelijktijdig aangepast of vervangen te worden. In de praktijk blijft inspectie en onderhoud vaak achterwege en is men bij vervanging van cv-ketels er onvoldoende van bewust dat tegelijk ook de rookgasafvoer aangepast of vervangen had moet worden.

Type rookgasafvoer

Het type rookgasafvoer in een woongebouw is ooit in de ontwerpfase van de woningen bepaald. Hierbij zijn diverse varianten toegepast:


Bouwkundige kanalen, onder te verdelen in:

individuele kanalen, waarbij elke woning een eigen rookgasafvoerkanaal naar het dak heeft

collectief kanaal, waarbij de verbrandingstoestellen van boven elkaar gelegen woningen op één kanaal aangesloten zijn


Stalen en/ of aluminium rookgasafvoeren, onder te verdelen in:

individuele rookgasafvoeren, waarbij elke woning een eigen rookgasafvoerkanaal naar het dak heeft

Collectieve (CLV) rookgasafvoeren, waarbij de verbrandingstoestellen van boven elkaar gelegen woningen op één rookgasafvoer aangesloten zijn.

Bouwkundige kanalen kunnen scheuren, voegen kunnen losraken en er kan condensatie van vocht in optreden. De kanalen kunnen gaan lekken, waardoor de thermische trek, noodzakelijk voor de afvoer van de rookgassen, afneemt en rookgassen ook in de woning terecht kunnen komen.

Metalen en aluminium rookgasafvoerbuizen kunnen corroderen, hetgeen versneld wordt wanneer er HR-ketels op aangesloten worden. Aansluitingen kunnen door ondeugdelijk beugelen losschieten en afdichtingen kunnen uitdrogen en gaan lekken.

Cv-ketels gaan ca. 15 jaar mee. Europese energievoorschriften stellen eisen aan de efficiency van nieuwe CV-ketels. Daardoor mogen conventionele ketels en VR-ketels, die een relatief laag rendement hebben, niet meer worden verkocht en toegepast. In het algemeen zal daarom bij vervanging gekozen worden voor een HR-ketel. HR-ketels vereisen echter een geheel ander rookgasafvoersysteem dan conventionele en VR-ketels.

HR-ketels zijn gesloten toestellen die hun rookgassen met een ventilator het rookgasafvoersysteem in blazen. Voorkomen moet worden dat door deze overdruk rookgassen bij boven-, of benedenburen, die op hetzelfde rookgasafvoersysteem zijn aangesloten, naar binnen worden geblazen. Bij de vervanging zal daarom ook het rookgaskanaal moeten worden vervangen of worden aangepast zodat het geschikt is voor HR-ketels. Daar komt bij, dat de rookgassen van HR-ketels condenseren. Het condensaat zal het aluminium aantasten. Daarom zijn de afvoerbuizen van HR-ketels van dikwandig aluminium of van kunststof vervaardigd. Deze kunnen gedurende de levensduur van de ketel (circa 15 jaar) zonder problemen blijven functioneren.

Bij een correcte installatie, met voldoende afschot en juiste beugeling, is tussentijdse inspectie niet nodig. Wel is bij onderhoud controle op uitwendige lekkage wenselijk. Aanbevolen wordt om bij vervanging van een cv-ketel, ook de rookgasafvoer te vervangen of minimaal te onderzoeken (inspecteren wanddikte) of de rookgasafvoerleiding weer 15 jaar mee kan. Omdat dit een kostbaar onderzoek is, wordt aangeraden om standaard bij vervangen van een ketel, ook de rookgasafvoerleiding te vervangen.

Werking In de loop der jaren heeft Gasservice een grote ervaring opgedaan in het aanpassen van de rookgasafvoeren in appartementencomplexen. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden kunnen we altijd een passende oplossing bieden, met of zonder het gelijktijdig vervangen van de cv-ketels. Belangrijk hierbij is goede (schriftelijk) informatie aan de bewoners en goede voorlichting tijdens de algemene ledenvergadering (ALV), zodat dat de genodigden zich bewust worden van het belang van een veilige rookgasafvoer, wat de gevolgen zijn van de te nemen besluiten en wat de gevolgen zijn als er geen besluit wordt genomen.

De keuze van het rookgassysteem bepaald ook grotendeels de keuze van de cv-ketel. Niet elke cv-ketel is geschikt om de weerstand in het rookgassysteem met vaak lange lengtes te overwinnen. Ook bij een CLV (Combinatie Luchttoevoer en Verbrandingsgasafvoer) systeem, dient een cv-ketel weer aan bepaalde eisen te voldoen.

Ook onderhoud aan een cv-ketel, controle van het rookgassysteem en snelle hulp bij eventuele calamiteiten is belangrijk om de veiligheid, maar ook voor het wooncomfort te garanderen. Gasservice biedt voor appartementencomplexen een full-service onderhoudscontract met gereduceerde prijzen.

Wilt u weten hoe u met Gasservice tot een oplossing kan komen om de veiligheid betreffende de rookgasafvoeren in uw gebouw te garanderen, het eventueel vervangen van de cv-ketels te verzorgen en hoe u jarenlang onbezorgd van uw verwarmingssysteem kan genieten, neem dan contact met ons op.Woont u in onze regio?
Collectief onderhoudscontract

kkkk